DANIŞMA FORMU
Danışma Formu

Aşağıdaki alanları doldurup bize ulaşabilirsiniz.

Yüzyıl Hastanesi Tüp Bebek Merkezi

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Bize Mesaj Yazın...

Kısırlıkta Psikoloji Faktörü

Kısırlıkta Psikoloji Faktörü

Kısırlıkta Psikoloji Faktörü

Aile, insan neslinin devamının sağlanmasında ve toplumun beklentilerine uygun bireyler yetiştirilmesinde büyük önem taşıyan bir kurumdur. Üreme ve doğurganlık birey ve aileye özgü evrensel işlevler olarak görülmekte ve çocuk sahibi olma evlilik kurumunun beklenen sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır.

İnfertilite tıbbi, psikiyatrik, psikolojik ve sosyal sorunları beraberinde getiren kültürel, dinsel, sınıfsal yönleri olan; ülkemizde olduğu gibi aile bağları güçlü toplumlarda yalnızca çifti değil onlarla beraber pekç ok kişiyi etkileyen bir krizdir.

Çocuk sahibi olamama her iki cinsi etkilemekle birlikte kadınların daha fazla stres ve baskı hissettikleri ve kadınlarda anksiyete ve depresyon oranlarının daha yüksek olduğu görülmektedir. İnfertiliteye bağlı yaşanan annelik duygusunun kaybı, benlik saygısının kaybı, üretkenliğin kaybı, genetik devamlılığın kaybı kadınların yaşadığı yüksek stres ve baskı düzeyini etkileyen faktörler olarak görülmektedir.

İnfertilite tanısı almak hem şok, inkar, kayıp hissi, suçluluk, depresyon, izolasyon ve içe çekilme, hayatın anlamının yitirilmesi gibi bireysel psikolojik sorunlara yol açtığı gibi; çift olarak ele alındığında cinsellik ve evlilikle ilgili sorunlara da yol açmaktadır. O nedenle infertilite sadece jinekolojik bir sorun olarak görülmemelidir aynı zamanda psiko sosyal bir sorun olarak ele alınmalı ve bu süreçte psikiyatrik açıdan da destek sağlanması önem taşımaktadır.