DANIŞMA FORMU
Danışma Formu

Aşağıdaki alanları doldurup bize ulaşabilirsiniz.

Yüzyıl Hastanesi Tüp Bebek Merkezi

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Bize Mesaj Yazın...

Yumurta Dondurma

Yumurta hücresi insan vücudundaki en büyük hücre olması nedeniyle içerisinde çok miktarda su molekülü barındırır. Donma sırasında su moleküllerinin kristalleşmesi, kromozom dağılımın bozulmasına ve hücre bölünmesine yön veren mikroflament denilen iskelet yapının hasar görmesine yol açabilir.

Bu durumda çözme işlemi sonrası oositin canlılığı ve embriyo gelişimi olumsuz yönde etkilenebilir. Özellikle son yıllarda, kristalleşmeyi azaltan vitrifikasyon yönteminin kullanımı ve bu amaçla kullanılan solüsyon ve protokollerdeki iyileşmelerle oositin kromozom dağılımı ve iskelet yapısı korunmaktadır. Dondurulmuş oositlerle yapılan denemelerle, taze denemelere benzer sonuçlar elde etmek mümkün olmaktadır.

Oosit vitrifikasyonu, kadının sınırlı sayıda oosit rezervine sahip olması ve oosit kalitesinin yaşın artışına bağlı olarak düşüş göstermesi nedeniyle, fertilitenin korunması bakımından ayrı bir öneme sahiptir.

Oosit dondurma işleminde, öncelikle hastaya, tüp bebek tedavisinde uygulandığı şekilde, kontrollü ovülasyon indüksiyonu uygulanarak elde edilecek oosit sayısının arttırılması gerekmektedir. Toplanan oositler 2 saat sonra dondurma öncesi hazırlık işlemlerinin ardından, özel vitrifikasyon kiti ve dondurma protokolü kullanılarak dondurulur,  -196°C’de saklanır.

OOSIT DONDURMA ENDIKASYONLARI

  • Kanser tanısı konulmuş olgularda üreme potansiyelini etkileyebilecek kemoterapi ve/veya radyoterapi tedavileri yapılacak ise bu tedaviler yapılmadan önce yumurtalar dondurularak fertilitenin korunması
  • Overleri etkileyebilecek hastalıklar ya da cerrahi işlemler

Sosyal amaçlı dondurulan oositler ile ilgili yönetmelikte en fazla 5 sene saklanabilmektedir ancak Sağlık Bakanlığı’na dilekçe ile uzatma talebinin iletilmesi halinde bu sürenin uzatılabileceği ilgili yönetmelikte belirtilmektedir.

2010 yılına kadar yumurta dondurması yöntemi ile tüm dünyada rapor edilen canlı doğum sayısı 50 civarında iken. Özel vitrifikasyon teknikleri ve cryotop sisteminin kullanılmaya başlanmasıyla günümüzde yüksek gebelik oranları elde edilebilmektedir. Yapılan çalışmalarda transfer edilen vaka başına %50’ye varan canlı doğum oranları elde edilmiştir.