Tel : +90 (216) 397 59 00 Evlerinizi sıcacık bir yuvaya dönüştürüyoruz...

Tüp Bebek

IVF

Tüp bebek tedavisi kadın ve erkek üreme hücrelerinin vücut dışında laboratuvar ortamında döllenmesi ile bebek elde edilmesidir. Tüp bebek tedavisinin uygulanması için hem erkekten, hem de kadından kullanılabilecek üreme hücreleri (yumurtalar ve spermler) elde edilmelidir. Kadın yumurtaları yaklaşık on gün süren bir tedavi sonrası geliştirilip büyütülerek hazır hale getirilir. Ardından yumurta toplama olarak isimlendirilen küçük bir cerrahi işlem ile kadın üreme hücreleri laboratuvar ortamına alınır. Erkek için ise çoğunlukla mastürbasyon yolu ile elde edilen spermler kullanılır. Menisinde hiç sperm saptanılamayan durumlarda (azospermi) testislerden mikroskop yardımı ile yapılan cerrahi yol ile sperm elde edilebilmektedir. Kadın yumurtaları ve spermler özel laboratuvar şartlarında vücut dışında döllenerek embriyo (cenin) oluşması sağlanır. Gelişen bu embriyolar hastaya uygun özel kateter ile rahim içine yerleştirilerek gebeliğin elde edilmesi sağlanır.

Tüp bebek tedavisi hangi durumlarda uygulanmalıdır? 

  • Tüplerinin kapalı olması ya da fonksiyonlarında bozukluk saptanması  
  • Doğal yollarla gebelik elde edilemeyecek kadar düşük sperm sayısı veya fonksiyonu
  • Yumurtaların rezervinin azalması  
  • Kadında ileri yaş
  • Endometriozis, polikistik over sendromu gibi yumurtalık hastalıkları
  • Açıklanamayan infertilite (kısırlık)  
  • Bağışıklık sisteminde bozukluklara (immunolojik) bağlı infertilite (kısırlık)  
  • Ailede genetik hastalık varlığı
  • Tekrarlayan gebelik kayıpları

TÜP BEBEK TEDAVİSİNİN BASAMAKLARI

Tüp bebek tedavisi (Yardımcı Üreme Teknikleri) için yönlendirilen çiftler için tedavi süreci hastalarda saptanan sorunlara göre değişkenlik göstermektedir ve bu tedavi sürecini psikolojik destek eşliğinde sürdürmek başarı oranını artıracaktır. İlk olarak hastalar eşleri ile beraber tahlil ve tetkikleri ile detaylı bir şekilde incelenerek değerlendirilmeli, en uygun tedavi şeması belirlenmelidir. İlaç tedavisine başlamadan önce hastaya jinekolojik muayene yapılmalı, hastanın adet gördüğü günlerde (ideal olan adetin ikinci günü) vajinal ultrason ile yumurtalıklarda kist yapısının olmadığı ve rahim içi zarının (endometrium) düzenli ve ince olduğu saptanmalıdır. Kadının yaşına, ultrason ve hormon testleri ile değerlendirilen yumurtalık rezervine ve tedavinin yapılmasına neden olan altta yatan nedene (etyolojik faktör) bağlı olarak tedavi protokolü, kullanılacak ilaç ve dozu belirlenir. Uygulanacak bu ilaçlar ile yumurtalar belirli bir büyüklüğe ve olgunluğa gelinceye kadar geliştirilecektir. Tüp bebek tedavisinde amacımız yumurtalık havuzundan olabildiğince fazla sayıda yumurtanın gelişmesini sağlamaktır. 

Birinci basamak

İlaç ile yumurta geliştirilmesi (ovulasyon induksiyonu): 

Yumurta büyüten ve olgunlaştırılan ilaçlar, adetin ikinci günü başlanmakta ve tercih edilen protokole göre değişmekle birlikte, yaklaşık olarak 9-10 gün boyunca uygulanmaktadır. Bu ilaçlar göbek etrafından, insulin iğnesi büyüklüğündeki özel enjektörler ile yapılır. Hergün birkaç kez tekrarlanan ve ağrıya neden olmayan bu enjeksiyonları hastalar kendileri uygulayabilmektedirler. Seçilen bazı tedavi protokollerinde yumurta geliştirici ilaçlar kullanılırken, gelişen yumurtaların kontrolsüzce kendiliğinden çatlamamaları tedavinin 5–6. günlerinde ikinci bir ilaca başlanması gerekebilir. Bu ilaçlar da diğerleri gibi göbek etrafından yapılan, ince uçlu, ağrıya neden olmayan enjektörler ile uygulanır.  Yumurtaların gelişimi genelde adetten sonraki 10–11. günde tamamlanmaktadır. Gelişen yumurtaların hücresel olgunlaşmalarını sağlamak ve yumurtlamalarını başlatmak için tek doz bir ilaç uygulaması yapılır (halk arasında çatlatma iğnesi olarak da adlandırılır). Bu uygulamadan yaklaşık 34- 36 saat sonra yumurtalar toplanmaya hazırlardır. 

İkinci basamak

Yumurtaların Toplanması (oosit pick up): 

Yumurtaların olgunlaşması için yapılan tek bir enjeksiyon sonrası 36. saatte yumurta toplama işlemi yapılır. Çogunlukla genel anestezi kullanılarak yapılan yumurta toplama işleminde, ulltrason cihazına yerleştirilen özel bir kanül yardımı ile vajinal yoldan yumurtalar tek tek toplanarak, özel bir sıvı içinde embriyologlara teslim edilir. Oosit pick up (OPU) denilen bu işlem yaklaşık onbeş dakika sürmektedir. Bu işlem bazı durumlarda lokal anestezi ile de uygulanabilmektedir Toplanan yumurtalar laboratuar ortamında embriyologlar tarafından etrafındaki diğer hücrelerden temizlenir ve 6-8 saat kadar olgunlaşma süreci için özel sıvıda bekletilir. Bu süre sonunda yumurtalar tek tek mikroskop altında incelenir ve olgunlaşan yumurtalar sperm hücreleri ile döllenir.  Yumurta toplama işlemi riski oldukça düşük bir cerrahidir. Genel anestezi uygulanacak hastaların işlemden önce altı saat boyunca aç kalmaları ve sıvı tüketmememeleri çok önemlidir. Hastalarda işlem sonrası az miktarda ağrı ve vajinal kanama gözlenebilir. Kanama kısa sürede bazen birkaç güne kadar kesilirken, ağrı basit ağrı kesiciler ile dindirilir. Ameliyathane şartlarında, sterilite koşullarında uygulanmadığı durumlarda enfeksiyon gelişme riski artmaktadır. Enfeksiyon riski nedeniyle antibiotik tedavisi kullanılabilir. 

Üçüncü basamak

Tüp Bebek ve Mikroenjeksiyon: 

Yumurtaların sperm ile döllenme işlemi sperm sayısı ve morfolojik özelliklerine bağlı olarak klasik tüp bebek (IVF) veya mikroenjeksiyon (ICSI) olarak adlandırılan iki yöntem ile gerçekleştirilmektedir. Klasik tüp bebek yönteminde toplanan yumurtalar ve yumurta sayısına göre hesaplanan sperm miktarı ayarlanarak hazırlanan spermler özel sıvıda (besiyerlerinde) bir araya getirilir. Bu sıvıda sperm ve yumurta döllenme işini kendisi gerçekleştirir. Toplam 18–20 saat sonra döllenmenin gerçekleşip gerçekleşmediği ve ne oranda döllenme olduğunun kontrolü yapılır. Mikroenjeksiyon (ICSI) olarak adlandırılan yöntem ise özel bir pipet aracılığı ile spermin yumurta içine direk olarak enjekte edilerek döllenmesidir. Mikroenjeksiyon özellikle sperm sayısında ve morfolojisinde problem olan çiftlerde, daha önceki tedavilerinde yeterli sayıda döllenme olmamasında ve tekrarlayan tüp bebek başarısızlıklarında kullanılır. Gebelik oranı bu hastalarda anlamlı olarak artar. 

Dördüncü basamak

Embriyo Transferi: 

Yumurta ve spermin döllenmesinden sonra oluşan embriyolar hergün incelenir ve hücresel gelişimlerine bağlı olarak rahim içine 2–6. günler arasında transfer edilebilir. Kadının yaşına, embriyo sayısına ve embriyoların kalitesine göre transfer edilecek embriyo sayısı bir veya iki tane olarak belirlenir. Ülkemizde 35 yaş altında transfer edilecek embriyo sayısı bir, 35 yaş üstünde ise iki olarak yasalarca sınırlandırılmıştır.  Embriyo transfer işlemi ultrason eşliğinde kısa sürede ağrısız bir biçimde gerçekleşir. Embriyo transfer işlemi sırasında hastanın idrar kesesinin dolu olması işlemin kolay olması açısından çok önemlidir. Embriyo transferi ince uçlu ve genellikle hastaya göre seçilecek kateter ile yapılır ve bu işlem sırasında çok dikkatli davranarak rahmin kasılması engellenmelidir. Bazı hastalarda transfer zor olabilmektedir. Transferin zor olacağının öngörüldüğü nadir durumlar için bazı çalışmalarda yumurta toplamı işlemi sonrasında deneme transferi yapılması önerilmektedir. Bu transfere "mock transfer" adı verilir.  Embriyo transferi sonrası hastanın yarım saat (otuz dakika) uzanarak dinlenmesi yeterli olacaktır. Hastanın dinledirildikten sonra yolculuk yapmasında, uçağa binmesinde veya yürümesinde herhangi bir sakınca yoktur. Gebelik şansını hastanın aşırı olmamak kaydıyla fiziksel hareketleri azaltmayacağı gibi, gebelik testine kadar devamlı dinlenmek arttırmamaktadır. Embriyo transfer sonrası gebelik testine kadar cinsel ilişki yasaklanmakta, tüp bebek tedavisinin tüm aşamalarında sigara ve alkol kullanımı kısıtlanmaktadır. 

Beşinci basamak

Gebelik testi: 

Embriyo transferinden sonra gebeliğin oluşmasının ve idame etmesinin sağlanması için hastaya bazı hormonal ilaçlar verilir. Hastanın bu ilaçları düzenli ve zamanında kullanması çok önemlidir. Anne adayı embriyo transferinden yaklaşık 12 gün sonra kanda gebelik (B-HCG) testi yaptırmalıdır. Tüp bebek tedavisinin psikolojik olarak en zor kısmı embriyo transferi sonrası beklenilen bu süredir. 12 günden önce testi sabırsız davranarak erken yaptırmak kafa karıştırıcı olabileceği için önerilmemektedir.  Kanda pozitif B HCG değeri saptandığında gebeliğin yakın takibine başlanır. Başarısızlık ile sonuçlanan tüp bebek tedavisinde tüm tedavi planı gözden geçirilerek gelecekteki tedavi için yeni stratejiler geliştirilmelidir. Yeni bir tedaviye başlamak için yaklaşık olarak 2-3 ay ara vermek gerekmektedir. Tüp bebek tedavisinin sayısı açısından herhangi bir sınır yoktur. Deneme sayısı hastanın isteği ve doktorun onayı ile artırılabilir. Çift canlı bebeğini kucağına alana kadar veya artık bu yöntemler ile gebelik oluşmayacağına karar verilene kadar tedavi tekrar denenebilir.

ONLİNE RANDEVU

Randevu almanın en kolay yolu

SİZ DE ARAYIN ! 0216 397 59 00